Et digitalt og smart el marked og fællesskaber

\

Enyday og samarbejde

Enyday er et software- og rådgivningsfirma, som samarbejder med boligforeninger og installatører om at levere grønne digitale løsninger.
\

Enyday udenom dit elselskab - for solcelleejere

Som direkte bruger hos Enyday er du totalt uafhængig af elselskaber og kan bare være med for sjov og helt gratis.

Energimarkedet ændrer sig fra 2021

Enyday påtager sig en aktiv rolle i realiseringen af EU’s nye aftale om Clean Energy, der reformerer Europas elmarked, og bliver en katalysator for masseudbredelsen af små vedvarende energianlæg som solceller og vindmøller.

Det decentrale elmarked vil fremtidigt få større indflydelse, og Enyday har skabt en platform, der styrker udviklingen mod aktive lokale energiforbrugere og producenter.