Et digitalt og smart el marked og fællesskaber

\

Enyday og samarbejde

Enyday er ikke et elselskab – men et software og rådgivningsfirma, som samarbejder med udvalgte elselskaber, boligforeninger og installatører, om at leverer grønne digitale løsninger til bevidste elforbrugere. 

\

Enyday udenom dit elselskab

Som direkte bruger hos Enyday, er du totalt uafhængig af elselskaber og kan bare være med for sjov og helt gratis.

\

Enyday via dit elselskab

Vi samarbejder med udvalgte elselskaber, som ønsker at tilbyde sine kunder Enyday’s digitale løsninger, som et service ‘add-on’ til sit el-salg.

Det er tid til at handle og tage aktiv del i elektrificeringen, styrke decentral og lokal produceret energi. Enyday påtager sig en aktiv rolle i realiseringen af EU’s nye aftale om Clean Energy, der reformerer Europas elmarked, og bliver en katalysator for masse udbredelsen af små vedvarende energianlæg som solceller og vindmøller.

EU aftalen åbner for energi ejerskab og energi demokrati i Europa, hvor visionen er at skabe aktive og fleksible forbrugere, som genererer, opbevarer, sælger og deler deres strøm – såvel fysisk som virtuelt.

Det decentrale elmarked vil fremtidigt få større indflydelse, og Enyday har skabt en platform, der styrker udviklingen mod aktive energi forbrugere og producenter.