Et digitalt og smart el marked og fællesskaber

\

Enyday og samarbejde

Enyday er et software og rådgivningsfirma, som samarbejder med boligforeninger og installatører, om at leverer grønne digitale løsninger. 

\

Enyday udenom dit elselskab - for solcelleejere

Som direkte bruger hos Enyday, er du totalt uafhængig af elselskaber og kan bare være med for sjov og helt gratis.

Energi markedet ændre sig fra 2021

Enyday påtager sig en aktiv rolle i realiseringen af EU’s nye aftale om Clean Energy, der reformerer Europas elmarked, og bliver en katalysator for masse udbredelsen af små vedvarende energianlæg som solceller og vindmøller.

Det decentrale elmarked vil fremtidigt få større indflydelse, og Enyday har skabt en platform, der styrker udviklingen mod aktive lokale energi forbrugere og producenter.