Boligforeninger & bofællesskaber

Få endnu mere ud af kollektiv el-forsyning og fælles solceller med vores platform

Som boligforening, boligselskab eller andelsforening kan I opnå optimeret udnyttelse af solceller, få langt større indsigt i jeres individuelle og kollektive forbrug, og gøre driften smartere og nemmere for jeres administratorer.

Kundereference:

Enyday hjælper boligforeningen AKB Øbro 95 på Østerbro til smartere afregning af fælles solceller

I sommeren 2016 installerede Øbro 95 et solcelleanlæg med en forventet årlig elproduktion på ca. 90.000 kWh. Her var enighed i bestyrelsen om, at gevinsten fra driften af solcelleanlægget skulle fordeles på fair vis blandt alle beboere i boligafdelingen, og at der fortsat skulle være et incitament til at spare på elforbruget og bruge elektriciteten klogt, dvs. når elsystemet var belastet mindst.

“I de første års drift af solcelleanlægget sørgede vores lokale ejendomskontor for én gang om måneden at aflæse beboernes bimålere via en bærbar computer, så de måned for måned kunne blive afregnet for deres faktiske forbrug. Men denne manuelle løsning var uholdbar på langt sigt”, fortæller Steen Hartvig Jacobsen, medlem af afdelingsbestyrelsen i AKB Københavns boligafdeling Øbro 95. Derfor tog Øbro 95 kontakt til Enyday for at undersøge muligheden for at udvikle en digitaliseret afregningsmodel, der også kunne håndtere timevariable spotpriser og nettariffer.

Med Enyday’s digitale platform har Øbro 95 fået en elafregningsmodel baseret på variable spotpriser, der belønner beboernes miljøbevidste adfærd. Modellen sporer nøjagtigt individuelle forbrugsprofiler, og fordeler omkostninger derefter.

Modellen er løbende tilpasset ændringer i elmarkedet, og har aflastet ejendomskontorets drift til gavn for den lokale beboerservice. “Jeg kan derfor på det varmeste anbefale beboerrepræsentanter, der ønsker at deltage aktivt i den grønne omstilling af boligsektoren og give beboerne det bedst mulige incitament til at handle klimabevidst, at kontakte Enyday for at undersøge mulighederne for en optimal administration af boligejendommenes grønne elproduktion” – Steen Hartvig Jacobsen.