Ofte stillede spørgsmål

Her kan du finde svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål. Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål her, er du meget velkommen til at skrive til os på hello@enyday.com. Vi bestræber os på at svare indenfor 24 timer i normal arbejdstid.

Hvad er et energifællesskab?

Et energifællesskab består af en eller flere bygninger med flere boliger på samme matrikel med fælles indkøb af el og fælles solceller. 

Der er kollektiv elforsyning, hvor hver bolig har en bi-måler, og man afregner sin el-udgift i fællesskab.

Energifællesskabets overordnede formål er at skaffe beboerne besparelser og mere grøn strøm / CO2-fri el.

Hvad er et el-forbrugsregnskab?

Enyday udarbejder elforbrugsregnskaber til afregning af el, som er brugt i boliger i bygninger med kollektiv el-forsyning. 

Hver måned udarbejdes et elforbrugsregnskab ud fra forbruget på el-måleren.

Hvordan udarbejdes elforbrugsregnskabet?

Enday udarbejder automatisk månedens elforbrugsregnskab ud fra bimålernes forbrugstal få dage inde i den efterfølgende måned, så man altid kan følge med i sit forbrug.

I modsætning til traditionelle forbrugsregnskaber såsom vand og varme, der kun baserer sig på en start- og slutaflæsning, så bygger Enydays måling og afregning på timeaflæsninger.

Hver time fordeles og afregnes solcellestrømmen mellem ejendommens beboere og fællesforbrug, og resten af strømmen indkøbes til den aktuelle timepris fra elnettet. Derved opnår alle en mere retfærdig afregning af deres forbrug og den gode adfærd belønnes, når man henlægger mest muligt elforbrug til når solen skinner. 

Elregningerne kan altid findes ved at logge ind på Enyday appen.

Hvornår og hvordan betaler jeg? Og hvad betaler jeg for?

El afregnes i slutningen af hver måned sammen med huslejen. Der opkræves en måned bagud for den foregående måned. Du betaler altid kun for det faktiske forbrug.

Eksempelvis betales maj forbruget sammen med ultimo juni huslejeopkrævningen.

Boligadministrationen kan selv vælge, om de vil håndtere opkrævningerne manuelt eller benytte Enydays integration med gængse boligadministration systemer (f.eks. UNIK Bolig), som står for den månedlige afregning af de enkelte beboere. Der vil oftest opkræves via betalingsservice.  

Hvordan verificeres data?

Enyday bruger en professionel tredjeparts hardware løsning (gateway) til aflæsning af rå el data fra elmåleren. Den rå data er tilgængelig for administrator og kan anmodes om efter ønske.

Enyday bruger Kamstrup, ABB, Elvaco m.fl. til aflæsning af el forbrugsdata på din boligs el-måler.

Hvordan aflæses elmåleren?

Alle elmålere aflæses automatisk og minimum hver time til brug for afregning.

Enyday aflæser bi-målerne i boligerne, på solcelleanlægget og alt fællesforbrug samt hovedmåleren i energifællesskabet.

Hvad kan man som beboer se på platformen?

Alle beboere har adgang til Enydays digitale platform og app, hvor man på web, telefon og tablet blandt andet kan:

  • Se individuel og kollektiv el data for alle tilknyttede beboere og bygninger (og skelne mellem købestrøm og solcellestrøm)
  • Se elpriser (følge med i om elprisen er høj eller lav)
  • Automatisk el forbrugsregnskab og data (hent elregninger pr. måned)
Hvad viser Enyday app'en af live-data?

I får real-time indsigt i jeres forbrug, prisindsigt, og I kan få mere ud af jeres fælles solceller ved at følge med i, hvornår de yder bedst.

Hvad dækker real-time definitionen over?

Real-time data eller realtids-data betyder blot her-og-nu-data. I nogle bygninger er der ny data hver 5-10 sekund og andre hvert 1-2 minut.

Det vil sige, at du kan se, om der for eksempel produceres mere eller mindre solcellestrøm end bygningen eller energifællesskabet bruger lige nu og her, så du til enhver tid kan se, hvor meget af jeres strøm, der er er grøn. 

Hvor kan jeg læse mere om hvordan man bruger app'en og platformen?

For lettere at lære platformen at kende har vi lavet en brugermanual, hvor du som beboer eller administrator kan blive klogere på, hvad du kan med platformen og appen. 

Kontakt os på hello@enyday.com, hvis du ikke har modtaget vores manualer via din boligadministration.

Hvordan fordeles solcellestrømmen?

Hver time fordeler en demokratisk delings algoritme den producerede strøm fra de fælles solceller ligeligt mellem alt forbrug i energifællesskabet.

Er der stadig overskudsstrøm til rådighed, så fordeles den også ligeligt til de forbrugere, som ikke blev ‘mættet’ i første fordeling.

Det sker ved, at Enyday aflæser el-måleren, hvorefter fordelings software beregner hver forbrugers anvendelse af solcellestrøm og købestrøm for hver time.

 

Eksempel:

I en time er der en solcelle produktion på 10 kWh på en bygning med fem lejemål.

I loop 1 har alle fem lejemål som udgangspunkt 2 kWh hver til rådighed i den pågældende time.

2 af lejemålene forbruger mere end 2 kWh, mens 3 lejemål kun forbruger 1 kWh.

I loop 2 fordeles de resterende 3 kWh fra solcellerne til de 2 lejemål, som brugte mere end 2 kWh. Her er der som udgangspunkt 1,5 kWh til rådighed til hver lejemål.

Det ene lejemål brugte yderligere 1,5 kWh fra solcellerne og fik altså mætte hele sit elforbrug med solcellestrøm på 3,5 kWh. Mens det andet lejemål brugte 5 kWh og der måtte tilkøbes el fra elnettet, altså de 1,5 kWh.

 

Hvad sker der, når der er overskud af strøm fra solcellerne?

Jeres solcelleanlæg producerer el først og fremmest til jeres eget forbrug i energifællesskabet, men når der laves mere strøm, end I kan bruge, løber resten tilbage på det kollektive elnet.

Solceller skal helst være dimensioneret til at give god dækning også på skyede dage i ydersæsonen, hvorfor det er helt normalt, at der ofte sendes strøm ud på nettet på gode dage.

I takt med at både solceller og batterier bliver billigere og bedre, vil det fremover blive mere almindeligt, at et batterilager kan gemme nok overskudsstrøm fra dagtimerne til nattens forbrug. Batterier til døgnlagring er således inden for rækkevidde.

Hvordan sparer man penge i et energifællesskab?
  • Fælles el-indkøb giver billigere købestrøm på grund af stordriftsfordele i forhandling med elleverandøren. 
  • Solcellestrømmen deles i energifællesskabet.
  • Desuden spares hver måned både netabonnements betaling til netselskabet samt abonnements-betaling til elleverandører.
Hvordan fremkommer el-prisen for købestrøm?

Elprisen per kWh er viderefaktureret 1:1 matchende prisen fra forsyningsselskabet. 

På beboernes individuelle el-regning viser Enyday også netselskabets forskellige nettariffer for transport af el over nettet.

Hvem betaler bygningens fælles regninger?

Der er en fælles el-leverandør til hele energifællesskabet, som sender en regning til boligadministrationen, som står for betaling. 

Det er kun bygningens administrator, og altså ikke beboerne, som modtager bygningens fælles regning.

Beboere kan tilgå deres individuelle regninger på appen eller platformen.

Hvordan ændrer jeg i mine profiloplysninger?

Du kan nemt og hurtigt selv ændre i de oplysninger, der er tilknyttet din profil på platformen og i app’en. 

På platformen logger du ind og klikker på brugerikonet øverst i højre hjørne. Derefter klikker du på ‘edit’ og så kan du få lov til at ændre i oplysningerne.

I app’en logger du ind og klikker på menuen øverst i højre hjørne. Derefter klikker du på ‘profile’ og den grønne redigeringsknap og så kan du få lov til at ændre i oplysningerne.