Ejendomsudvikling & udlejningsejendomme

Vi hjælper med at gøre jeres bygninger grønnere og smartere.

Vi har standardiseret måden, hvorpå man driver energifællesskaber, når man har fælles solceller, kollektiv el-forsyning og skal lave el-forbrugsregnskaber. På den måde gør I det billigere og grønnere at være beboer i jeres bygninger.

Reference: Nybyggeri med NREP A/S, hvor 215 boliger deler fælles solceller, og har kollektiv elforsyning i energifællesskab.

Nyt energifællesskab i Aarhus sikrer beboere grøn elektricitet

Siden oktober 2021 har Enyday hjulpet 3 energifællesskaber i Lisbjerg, Aarhus. Her deler beboerne fælles solceller, og har kollektiv elforsyning. Energifællesskabet har en fælles elmåler og bimålere for hver bolig. Fælles løsningen giver beboerne overblik over forbrug, samt hvor strømmen kommer fra i realtid. Derved opnår beboerne bedre muligheder for at udnytte den grønne strøm mest muligt.