Case reference · Vendsysselhus

Fælles solpaneler, batterier og EV-opladere hjælper lejerne i Vendsysselhus mod et mere bæredygtigt forbrug.

Enyday ApS

København, Denmark

Marts 27, 2024

I energifællesskabet Vendsysselhus i København har deres cirka 80 lejere adgang til fælles solpaneler, der producerer cirka 120.000 kWh elektricitet årligt. Lejerne har også fire fælles batterier installeret for at opnå optimal udnyttelse af deres vedvarende energikilder. Udover dette er der blevet installeret tre ladestationer til elbiler for at gøre overgangen til elektriske køretøjer lettere for lejerne.

For Vendsysselhus startede rejsen mod at blive et energifællesskab for omkring 10 år siden. Solpaneler blev monteret og individuelle bimålere blev installeret til hver lejlighed. Processen med at starte op som energifællesskab har ført til talrige investeringer i grønne tiltag gennem årene, herunder et samarbejde med Enyday. Hovedmotivationen for at samarbejde med Enyday var at opnå mere indsigt i produktionen af vedvarende energi produceret af de fælles solpaneler.

”Det at alle lejere kan følge med i produktionen af strøm samt vores individuelle forbrug, hjælper os til at få mere ud af vores fælles solpaneler. Gennem datavisualisering i app’en forsøger vi at hjælpe lejerne til at bruge strømmen når den primært kommer fra solpanelerne”, siger Jakob Schølmark, bestyrelsesformand i Vendsysselhus.

En af de væsentligste fordele for lejerne i Vendsysselhus ved at bruge en platform som Enyday-løsningen er muligheden for at holde styr på solpanelernes ydeevne, men også at få mulighed for at afregne deres individuelle fakturaer måned for måned i overensstemmelse med deres faktiske forbrug inklusiv andelen af el, der kommer fra solpanelerne og batterierne, siger Jakob Schølmark.

KAB er administrator for Vendsysselhus. En IT-integration fra Unik Bolig anvendes af KAB og Enyday for at sikre, at lejerdata opdateres dagligt og at det individuelle elforbrug pr. lejlighed kan faktureres månedligt.

Vendsysselhus

Vendsysselhus er ét af i alt 10 parlamentariske selskaber, hvilket betyder, at de på de fleste punkter er selvbestemmende. Alle beboere kan stille forslag til generalforsamlingen og har dermed mulighed for at deltage i beslutningsprocessen.